Diversen

Het wapen van de de voormalige gemeente Limbricht:

“Van keel met 3 gouden kepers. Het schild geplaatst op een dubbele adelaar van sabel, gebekt en gepoot van goud, getongd van keel.”

limbricht

Oorsprong/verklaring :


De dorpen Limbricht en Eynighausen vormden samen de vrije rijksheerlijkheid Limbricht. In oude bronnen wordt ook wel gesproken van Limburg, maar om verwarring te voorkomen is de naam gewijzigd in Limbricht.

De oudste heren van Limbricht, bekend sinds de 13e eeuw, waren waarschijnlijk afkomstig uit het geslacht Born of Van Elsloo. In ieder geval zegelde Christiaan van Limbricht in 1288 met een wapen met drie kepers. De kleuren van dit wapen zijn niet bekend. In 1378 kwam de heerlijkheid in het bezit van het geslacht Van Stein. Daarna zijn nog een aantal families Heren van Limbricht geweest.

de oudts bekende afdruk van een zegel van de schepenbank Limbricht dateert uit 1686 en vertoont het wapen met de kepers. Een beschadigde afdruk uit 1594 zou van hetzelfde zegel afkomstig kunnen zijn. De uitvoering geeft aan dat het in de 16e eeuw vervaardigd moet zijn (het randschrift spreekt hier overigens van Lymburgh). De latere Heren hebben dus het wapen van het geslacht Van Limbricht overgenomen in het zegel ipv hun eigen wapens.

De parochieheiligen zijn niet in het wapen opgenomen, de adelaar duidt op de status van vrije rijksheerlijkheid.

De kepers zijn opgenomen als schildvoet in het tweede wapen van Sittard.