Activiteiten kalender 2016

 •  8 Oktober:        Buurtvereniging Zuid-West, Najaarsfestival

 • 15 Oktober:       Jaarlijkse slagwerkconcert, gemeenschapshuis, (Muziekver. Vriendenkring)

 • 16 October:       Buurtvereniging Zuid-West, Natuurwandeling

 • 22 October:      40 jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius”

 • 29 Oktober:      Griezeltocht, Halloween, (Manege de Klipper)

 • 9 November:    Revuuj in Zitterd, (de Zonnebloem)

 • 11 November:   Opening vastelaoves seizoen, Cafe Salden, (vv de Doale)

 • 12 November:   St Maarten vuur, (ouderenraad basisschool en Scouting)

 • 12 November:  Intocht Sinterklaas in Limbricht (GBL)

 • 13 November:   Sjachelmert, gemeenschapshuis (vv de Doale)

 • 19 November:   Galaconcert, Forum Sittard, (Muziekver. Vriendenkring)

 • 26 November:  2×11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich

 • 28 November:  Bloemschikken advent, (de Zonnebloem)

 • 6 t/m 10 December: Kerstbomenverkoop op de Platz, (Schutterij St. Salvius)

 • 9 December:     Domino in concert (Auwt Prinse, kasteel Limbricht)

 • 10 December:   Kerstmiddag senioren, gemeenschapshuis,  (buurtver. Zuid-West)

 • 10 December:   Activiteit Auwt prinsegarde Lömmerich (café Salden)

 • 13 December:   Bezoek breifabriek, (KBO)

 • 14 December:   Kerstconcert DSM/Sabic mannenkoor, (de Zonnebloem)

 • 27 December:   Kris – wanjel en orientasietocht APL, (café Salden)