Home Page

avg gbl

logo-gbl1.jpg

Welkom op de website van de vereniging Gemeenschaps-Belangen Limbricht


Op zondag 11 oktober 2020 is Leni Schreurs overleden.
Leni heeft tot een maand geleden de tekeningen
voor ons contactblad gemaakt.
Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de vele tekeningen
die zij de afgelopen 25 jaar heeft gemaakt,
en wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte.
Bestuur GBL
en vrijwilligers contactblad.


Gemeenschaps-Belangen Limbricht is een overkoepelende vereniging waarbij nagenoeg alle Limbrichtse verenigingen zijn aangesloten. Lees verder..

Het GBL brengt twee wekelijkse het “Contactblad” uit in een oplage van rond de 650 exemplaren. In het contactblad kunnen alle aangesloten verenigingen hun nieuws en activiteiten publiceren.

Verder is hierin opgenomen:

  • de kerkberichten van de St Salvius parochie
  • het bezettingsschema van het gemeenschapshuis “Waope van Lömmerich”
  • activiteitenkalender van de aangesloten verenigingen


Uit het archief:

Op onze pagina “Media” vindt U onder andere twee kerst nummers, een uit 1969 en één uit 1970!


logo gbl

privacy statement Gemeenschaps Belangen Limbricht